Kommunens skatteintäkter, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det fjortonde högsta i landet med 55 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.