Anställda i kommunen, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Värdet för anställda i länet är det 88:e högsta i landet med 2 146 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.