Andel förtidspensionärer, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 26 503 människor (2018). Landarealen är 254 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.