Andel företagare, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.