Andel högutbildade, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 61:a högsta i landet med 25,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.