Skattesats, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Stenungsunds kommun till 33,12 procent, vilket var den 118:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.