Befolkningsökning, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Stenungsunds kommun den 64:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.