Befolkningsökning, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Stenungsunds kommun den 41:a högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.