Befolkningsökning, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Stenungsunds kommun den 35:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.