Medelålder, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Värdet för medelålder är det 74:e lägsta i landet med 41,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.