Medelålder, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Värdet för medelålder är det 71:a lägsta i landet med 41,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.