Invånare i kommunen, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 96:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.