Invånare i kommunen, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 870 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.