Kommunens kostnader, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 92:a lägsta i landet med 67 638 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.