Kommunens skatteintäkter, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 23:e högsta i landet med 53 534 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.