Nyföretagande, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 160 invånare. Värdet för nyföretagande är det sjätte högsta i landet med 16,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.