Andel företagare, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Värdet för andel företagare är det 29:e högsta i landet med 10,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.