Andel företagare, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 100 invånare. Värdet för andel företagare är det 27:e högsta i landet med 9,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.