Andel högutbildade, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.