Skattesats, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sotenäs kommun till 33,47 procent, vilket var den 143:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.