Befolkningsökning, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 100 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sotenäs kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.