Medelålder, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Värdet för medelålder är det tredje högsta i landet med 50,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.