Medelålder, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 100 invånare. Värdet för medelålder är det fjärde högsta i landet med 49,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.