Invånare i kommunen, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 125 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 56:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.