Invånare i kommunen, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 100 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 55:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.