Invånare i kommunen, Sotenäs

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 160 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.