Kommunens kostnader, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nittonde lägsta i landet med 52 780 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.