Kommunens skatteintäkter, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 463 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 56:e högsta i landet med 53 280 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.