Kommunens skatteintäkter, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 016 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 50:e högsta i landet med 51 188 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.