Andel förtidspensionärer, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 55 729 människor (2018). Landarealen är 676 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.