Andel förtidspensionärer, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 86:e lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.