Andel förtidspensionärer, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 016 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 88:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.