Andel företagare, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 463 invånare. Värdet för andel företagare är det 36:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.