Andel företagare, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare. Värdet för andel företagare är det 33:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.