Sysselsättningsgrad, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.