Skattesats, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Skövde kommun till 33,09 procent, vilket var den 105:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.