Befolkningsökning, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 463 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Skövde kommun den 81:a högsta i landet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.