Befolkningsökning, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Skövde kommun den 59:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.