Befolkningsökning, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Skövde kommun den 76:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.