Medelålder, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e lägsta i landet med 40,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.