Medelålder, Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 016 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e lägsta i landet med 40,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.