Företagens lönsamhet, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 13,0 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.