Kommunens kostnader, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 63 078 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.