Kommunens skatteintäkter, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 255 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.