Andel förtidspensionärer, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 695 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 70:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.