Andel företagare, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 732 invånare. Värdet för andel företagare är det 70:e lägsta i landet med 5,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.