Andel företagare, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 829 människor (2018). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.