Sysselsättningsgrad, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.