Förvärvsfrekvens, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 829 människor (2018). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.