Förvärvsfrekvens, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 837 människor (2019). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.