Andel högutbildade, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.