Andel högutbildade, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 837 människor (2019). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.