Skattesats, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Skara kommun till 32,98 procent, vilket var den 94:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.