Skattesats, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 654 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Skara kommun till 33,38 procent, vilket var den 130:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.