Befolkningsökning, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 829 människor (2018). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.