Befolkningsökning, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 695 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Skara kommun den 60:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.