Medelålder, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.