Invånare i kommunen, Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 732 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 131:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.