Kommunens kostnader, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 38 443 människor (2018). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.