Kommunens kostnader, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 46:e lägsta i landet med 56 429 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.