Statsbidrag och utjämning till kommunen, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det nittonde lägsta i landet med 7 380 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.