Kommunens skatteintäkter, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 35:e högsta i landet med 52 372 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.