Andel förtidspensionärer, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 57:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.