Andel förtidspensionärer, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 512 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 51:a lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.